IR.IRAN.HAPKIDO HOSHINKIDO ASSOCIATION

title_5c6ed0184842c6462229531550766104
 
title_5c6ed018484c221177889691550766104
 
title_5c6ed018485593318948701550766104

هاپکیدو

خدمات ما

 

کلاس های ما

ما به شما از مبتدی تا حرفه ای آموزش می دهیم

 

جدول زمانبندی کلاسها

 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • 19:00-20:30
 • هاپکیدو هوشین کیدو
 • خانم میرمالکی
 • - - -
 • -
 • -
 • - - - 
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • 19:00-20:30
 • هاپکیدو هوشین کیدو
 • استاد قربانی
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -  
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • 19:00-20:30
 • هاپکیدو هوشین کیدو
 • خانم میرمالکی
 • - - - 
 • -
 • -
 • - - - 
 • -
 • -
 • - - -  
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • 19:00-20:30
 • هاپکیدو هوشین کیدو
 • استاد قربانی
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • - - - 
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • 19:00-20:30
 • هاپکیدو هوشین کیدو
 • خانم میرمالکی
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -
 • - - -
 • -
 • -

ساعات کاری:

 

یک شنبه

19:15 بعد از ظهر_20:30 بعد از ظهر

سه شنبه

19:15 بعد از ظهر_20:30 بعد از ظهر

پنج شنبه

19:15 بعد از ظهر _ 20:30 بعد از ظهر

 

تماس با ما

یک روز استعدادیابی و آزمایش رایگان

Captcha
  Mail is not sent.   Your email has been sent.